skip to Main Content

Onze naam zegt het al: wij zijn als uitzendbureau gespecialiseerd in het leveren van mensen die de handen uit de mouwen (van de overall) steken in de zware industrie, en van mensen die van wanten weten op het gebied van veiligheidstoezicht.

Onze visie

Blue Color & Safety is meer dan een uitzendbureau. Wij begrijpen hoe de factor arbeid kan bijdragen aan het succes van een bedrijf.

We leven in een sterk dynamische wereld waarbij de enige zekerheid is dat alles continu verandert. Wij denken graag aan onze klanten als partners. We gaan graag een langdurige partnership met u aan; we denken met u mee, zijn alert op veranderingen, steken onze voelsprieten continu uit en anticiperen op veranderingen.

Voor opdrachtgevers betekent dit een optimale flexibiliteit met inachtneming van actuele wet- en regelgeving. Onze visie is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Betrouwbaarheid en veiligheid

Elke vorm van samenwerking is gebaseerd op (wederzijds) vertrouwen. Zowel opdrachtgevers als werknemers moeten in alle opzichten kunnen vertrouwen op onze deskundigheid en professionaliteit. Wij voldoen aan de NEN 4400-1 norm, zijn VBU gecertificeerd en aangesloten bij branche-organisatie ABU.

  1. Partnerschap

Wij benaderen de opdrachtgever vanuit de klantbehoefte en zoeken naar verdieping van de relatie. Dit partnership komt verder tot uiting door:

lange termijn relaties met onze opdrachtgevers waarbij we meedenken en vanuit onze expertise adviseren in personele vraagstukken.
heldere communicatie en duidelijke afspraken. Op alle overeenkomsten van Blue Color & Safety zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de ABU van toepassing. Eventuele aanvullingen of afwijkingen hierop worden altijd schriftelijk bevestigd.
commitment. Wij handelen vanuit de overtuiging dat uw belang ons belang is. Dit impliceert een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid en creëren van win/win situaties.

Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Voor een overzicht van onze referenties zie projecten.

  1. Product- en branchekennis

Om deskundig en professioneel te kunnen handelen is kennis onontbeerlijk. Uit onderzoek onder opdrachtgevers komt steevast naar voren dat kennis van hun branche als belangrijkste factor wordt beschouwd bij de keuze van hun zakenpartners.

Wij garanderen onze specialisatie door:

intercedenten/bemiddelaars te rekruteren met kennis van een specifieke branche en ze hierop in te zetten.
onze medewerkers actief te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van een opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan uitzend- en productkennis en aan wet- en regelgeving op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht.
al onze medewerkers jaarlijks deel te laten nemen aan de VCA ‘toolbox’- meetings teneinde VCU gecertificeerd te blijven.
door de aandacht voor ons personeel hebben wij een laag verloop en grote betrokkenheid onder onze werknemers. Hierdoor blijft de opgebouwde kennis binnen de organisatie behouden.
  1. Ethisch en sociaal verantwoord ondernemen

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar werknemers en opdrachtgevers. Dit ziet u terug in een onderbouwde prijsstelling en een eerlijke salariëring, wat aan beide kanten leidt tot duurzame relaties. Daarnaast ondersteunen wij projecten die de ontwikkeling, inzetbaarheid en handhaving van de bedrijfstak stimuleren.

Back To Top